Forum Arkiv - Generelt
 
         
Oprettet af Henrik Sønderstrup-Jensen den 27-01-2009
Fejl m.h.t. vores klub-logo???
*
Hvad er det lige, der skete på forsiden af Klubinformation nr. 4.08.???
*
Vores klublogo fremstod helt forkert, ELLER kan der være nogen, der i en eller anden voldsom vildfarelse/provokation, har taget sig en fejlagtig frihed?
*
Påstand. - Vores klublogo SKAL og KAN ikke ændres uden en forudgående diskussion samt forslag til nyt udseende OG efterfølgende vedtagelse på en generalforsamling!!!
*
Påstand. - I forbindelse med at bl.a. vores klub i den nye struktur i forhold til BMW Club Europa, BCE, er ligestillet, blevet det sikret, at vi fortsat både er Den Officielle BMW MC Klub i Danmark og at Sverige, Norge, England m.f., der fulgte vores eksempel, også fortsat kan fortsætte med at benytte vores klublogo!!!!
*
Processen omkring vores nuværende klublogo husker jeg udmærket. Bl.a. var der en god demokratisk proces, hvor medlemmerne blev inddraget, samt kom med relevante designforslag, inden endelig vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling.
*
Det jeg og alle klubbens medlemmer så på forsiden af nævnte Klubinformation, regner jeg bestemt med var en FEJL og en "ENLIG SVALE".
*
Hvem har en mening om dette eller kan svare?
*
BMWenlig hilsen,
Henrik, R100GS, 8300 Odder
 
 
 Svar
 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 28-01-2009
Hej Henrik.
Da det kun er dig, som efter 1½ måned kommer med dette indlæg under generelt, er det måske et udtryk for at det ikke er noget som bringer sindene i kog hos klubben godt 900 medlemmer.
Når man fra BMW AG udstikker nogle retningslinier for hvordan vi må anvende BMW-logoet, er det vel naturligt at bestyrelsen udarbejder forslag som accepteres hos BMW AG. Om man kan lide den nye form eller ej, er vel ikke noget som skal op til afstemning på en generalforsamling.

Den frihedsgrad bør en valgt bestyrelse vel have. Samme frihedsgrad må bestyrelsen også have når der udvælges effekter til klubbens webshop.
Hvis der skal foretages afstemning om disse ting, så bliver beslutningsprocessen lang og besværlig.

I øvrigt synes jeg at det nye logo vil fremstå kønnere på bluser T-shirt og andre klub effekter end den gamle.

Hilsen Boye
Odense S
 
Besvaret af Kalle Andreasen den 28-01-2009
Hej Boye
Til dig vil sige at jeg holder til fulde med Henrik. Rettighederne omkring klubbens logo blev givet til FEBC som vi trådte ind i ifm. udmeldelsen af BCE. Det kan godt være at der kommer retningslinier fra BMW AG omkring deres ønsker hvilket jeg dog ikke mener er det samme som at sige at tingene nu skal være sådan. Ligeledes vil jeg også sige at det ALDRIG efter min mening kan og heller ikke skal være bestyrelsen der træffer afgørelse omkring klubbens logo. Dette må efter min mening kun være generalforsamlingen der sluttelig godkender evt. ændringer. BMW-enlig hilsen Kalle

Jeg har selvfølgelig godt set fejlen! dengang vi modtog bladet, men blot villet vente på om jeg var den eneste der reagerede på det.
 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 30-01-2009
Hej Henrik og Kalle.
Som jeg læser jeres indlæg, er det jeres klare opfattelse, at det kun er generalforsamlingen som kan godkende ændring af logoet, hvilket jeg er uenig i.

Når sådan en uoverensstemmelse opstår, må man naturligvis lige se i klubbens love, om betyrelsen har ”forbrudt sig” ;-)
I klubbens love § 11 står følgende: ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden eller kasseren er til stede”. Så mon ikke uoverensstemmelsen kan stoppe her.

Med venlig hilsen og god weekend
Boye
 
Besvaret af Kalle Andreasen den 30-01-2009
Jeg er ikke enig - men vi skal ikke til at terpe love og paragraffer her, blot vil jeg gøre opmærksom på at bestyrelsen som beskrevet i §9 er den daglige ledelse, men jeg mener denne ændring er væsentlig udover daglig ledelse og der kommer vi til §5 hvor det står at Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ikke mere herfra - vi tager den på generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Kalle
 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 31-01-2009
Kære Boye og andre i klubben.

Nedenstående er et åbent brev, jeg tidligere sende til bestyrelsen.

Kære Bestyrelse.

Formanden ringede til mig i formiddag d. 27.01.09, og forklarede vedr.
nyt klublogo, at det var et harmoniseringskrav fra helt central hold,
BMW AG, eller lignende, via englænderen Howard Walker, der i min tid i
bestyrelsen og klubbens repræsentant i BCE, var i International
Council under BMW AG og i sammenhæng med BMW Club Europa, BCE.

* At de tekniske krav og ændringer for fremtidigt logo, både gælder
for BCE klubberne og for de klubber, der som Danmark, Sverige, Norge,
Finland, Island, England m.f., er blevet anerkendt som ligestillede i
Federation of European BMW Clubs, FEBC..
* At beslutnigen om at ændre logoet nu, uden debat, generalforsamling
o.s.v., hvis jeg forstod det ret, udelukkende skyldtes rent praktiske
grunde, i forhold til at kunne komme i gang med at bestille div.
klubeffekter.
- - -
* Om formand eller bestyrelse bare kan gøre dette, uden at forbryde
sig mod klubbens LOVE eller ÅND, bare fordi det er dejligt praktisk,
kan jeg ikke helt svare på, på stående fod, men jeg tvivler da stærkt
på det.
* Derudover er den demokratiske proces og logoets mere specifikke
indhold vel noget, der ligesom 1. gang vi ændrede logo i 1996, skal ud
blandt medlemmerne, og derefter anstændigvis kræver en
generalforsamlingsvedtagelse, INDEN det kan effektueres og ændres.
* Som medlem af den Norske BMW MC Klub, kan jeg konstatere, at deres
bestyrelse i sidste klubblad skrev, at de "vil bruge godt tid på at
forberede og vise forslag til nye mærker og de muligheder for brug som
findes"!
* Det er i mine øjne præcis den rigtige vej at gå.
* Som et eksempel i det norske blad, har de ændret Signet området,
hvilket er det felt, hvor vi i dag har Dannebrog og BMW MC symbolet,
til noget helt andet. Hvad ønsker vores medlemmerne det fremtidige
logo skal indeholde???

* Det virker på mig, som om det ikke kan gå stærkt nok med den
ændring, og det udelukkende skyldes nye indkøb af klubeffekter.

* Det støder mig, at INGEN medlemmer ud over bestyrelsen, vælger
KLUBBENS fremtidige logo. Klubben er medlemmerne. Generalforsamlingen
er klubbens højeste myndighed i forhold til beslutninger, SÅ HVORFOR
INGEN AFSTEMNING?
* Nyt logo skal efter min klare opfattelse sættes på næste
generalforsamling under punktet: indkommende forslag
* Alt andet virker udemokratisk og meget upædagogisk i forhold til
medlemmernes forståelse, accept og engagement.
* Et nyt logo skal virke samlende. Det er medlemmernes visuelle signal
til omverdenen, om hvem de er og deres klub-tilhørsforhold.
Derfor er STOR accept og forståelse for måden fremtidens logo blev til
på, og vedtaget, meget vigtig.
* For nuværende risikerer man i bestyrelsen, at være skyld i at
logoændringen i stedet bliver en meget splittende, negativ og
uforståelig oplevelse blandt medlemmerne.

***
FORSLAG.

* Gør som sidst!
Udskriv en konkurrence om hvem, der kan lave det flotteste logo, og
her behøver bestyrelsens medlemmer ikke at holde sig tilbage.
Offentliggør en evt. præmie på forhånd i form af 3-5 flasker rødvin,
et gave kort til BMW eller lignende til det medlem, hvis forslag
bliver valgt på den kommende generalforsamling.
* Så har processen været demokratisk, og medlemmerne har været hørt
INDEN beslutningen om logo vedtages.

* Derefter kan nyt logo bestilles og komme på div. klubeffekter.Fortsat god arbejdslyst med det vigtige klubarbejde i beskæftiger jer med.


--
Venlig hilsen

Henrik Sønderstrup-Jensen
Odder
mob.tel. 40858387
henriksoenderstrup@gmail.com
 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 31-01-2009
Når Henrik flere gange anvender begrebet ”Demokrati”, har jeg gransket (Googlet) lidt i hvad ordet demokrati betyder. Her indsat et par citater:

Hvad er demokrati?

I Danmark har vi et repræsentativt demokrati. Det betyder, at vi som befolkning har valgt nogle politikere til at træffe beslutninger på vores vegne. – Et sådant valg af repræsentation er efter min bedste overbevisning ønskværdig! Det er de færreste der evner (endsige ønsker) at forholde sig til alt i og omkring deres liv og hverdag.

Også politikerne mødes i enten folketing eller byrådssal med deres egne særinteresser. De bestrider forskellige udvalg alt efter hvor de har deres hjertesag, og så tager de til orde i tinge eller råd, når sager skal behandles dér, hvor netop de har speciel viden og indsigt.

Former for demokrati
Den oprindelige form for demokrati var direkte demokrati, hvor beslutningerne blev taget direkte af folket. Et problem med direkte demokrati er, at f.eks.folkestemninger kan være meget følsom overfor enkeltsager, og derved kan beslutningerne virke meget vilkårlige.
For at løse dette problem, samt af hensyn til det upraktiske ved en forsamling af alle borgere i samfund, der er væsentligt større og mere spredte end den gamle athenske bystat, er repræsentativt demokrati i dag det mest udbredte. I et repræsentativt demokrati vælger borgerne et mindre antal folk til at repræsentere sig, og disse repræsentanter tager så beslutningerne på borgernes vegne.

Som jeg ser det har vi netop i BMW MC Klub Danmark det almindelige anvendte ”repræsentativt demokrati” hvor vi på generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen, som indtil næste valg træffer beslutninger på medlemmernes vegne.

Hvor i mod ”direkte demokrati” er den form for demokrati som Henrik og Kalle efterspørger.
Jeg ser det som en fare, at for meget ”fnidder” og utilfredshed med bestyrelsens beslutninger kan betyde, at så er der ingen der gider have med dette store tidskrævende ulønnede arbejde at gøre.

Jeg håber ikke at 2009 bliver det år hvor vi ikke kan få nye klubvarer fordi alle ikke var blevet spurgt.

Hilsen Boye

 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 31-01-2009
Jeg kan fuldt ud forstå Boyes argumenter for repræsentativt demokrati, og det er også det mest rationelle og fornuftige, når det gælder et land en region o.s.v.
BMW klubben er derimod en klub/forening.
Kalle, en af klubbens tidligere formænd, henviser til § 9, ”at bestyrelsen skal varetage den daglige ledelse”, men personligt mener jeg, at f.eks. ændringer af klubbens navn og klubbens logo, ikke hører til under den daglige ledelse.
Boye, du har da ret m.h.t. at jeg foretrækker en mere direkte form for demokrati i klubben, end det der praktiseres på landsplan.
De nævnte ting er så væsentlige for klubbens identitet, at jeg nær havde sagt, hvorfor IKKE tage medlemmerne med på råd, og lade det blive afgjort ved afstemning? Hvem kan tabe noget ved det? – Ingen! Det er en win win situation i mine øjne.

PS! Jeg har i dag sendt et forslag til ændring af klubbens love. Det lyder som følger:

- - -

FORSLAG.
Klubbens love skal indeholde følgende:
*
"Klubbens navn eller klubbens logo kan ikke ændres uden en vedtagelse af dette på en generalforsamling".
*
BEGRUNDELSE:
Jeg ønsker, at det sikres, at klubbens navn eller klubbens logo kun kan ændres gennem en beslutning truffet af klubbens højeste myndighed, generalforsamlingen.
Det ligger mig meget på sinde, at klubbens navn og klubbens loge kun kan ændres, hvis et flertal blandt medlemmerne ønsker det.

- - - -

Indtil mit forslag evt. nedstemmes ved den kommende generalforsamling, vil jeg mene, at ÅNDEN i klubbens mere end 25-årige historie og i klubbens love, er noget der i høj grad minder om direkte demokrati.

Er der nogen, der har meninger om min sidste påstand eller til fortolkningen af § 9?


Venlig hilsen

Henrik Sønderstrup-Jensen
8300 Odder
mob.tel. 40858387
henriksoenderstrup@gmail.com
 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 01-02-2009
Go´moren Henrik
Jeg tror ikke du mener hvad du skriver. For så et dit ændringsforslag nedstemt på forhånd. Du kan næppe få flertal til spørgsmålet, da jeg ikke tror der kommer ca. 500 medlemmer som stemmer ja ;-)
Spøg til side. Du skulle nok have skrevet ”Et flertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer”.

Hilsen
Boye


 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 01-02-2009
Hej Henrik.
Jeg glemte lige at minde om at ændringer i love eller vedtægter er fremadrettet. Man kan derfor ikke til den kommende generalforsamling fremsætte forslag til ændrede love med tilbagevirkende kraft. Jeg har det helt fint med at der laves detailregler for hvilke rammer den valgte bestyrelse skal arbejde inden for.

Jeg mener derfor at ”toget er kørt ” og man bør bakke op omkring den siddende bestyrelses arbejde. Gør man ikke det, har vi måske ingen bestyrelse mere og skal begynde forfra, med de gener og besvær det medfører.

Hvorfor er det kun Henrik, Kalle og undertegnede som debatterer på emnet logo ??

Hilsen
Boye


 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 01-02-2009
Til Boye og andre, der læser med.

* Mig bekendt står der i klubbens love, at en ændring af klubbens love kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemmer for forslaget.
*
* M.h.t. at være ”fremad rettet” og ”med tilbagevirkende kraft”, har du fuldstændig ret i forhold til en evt. vedtagelse af mit forslag til ændring af lovene.
* M.h.t. om løbet er kørt, ved jeg selvfølgelig ikke, om du er bedre orienteret end jeg, men klubbens logo er et punkt, der er sat på til bestyrelsens møde d. 14. FEB. Derfor tror jeg ikke, der er truffet endelig beslutning hos dem, hvorvidt de selv vil afgøre dette punkt, eller de vælger at lade det være en generalforsamlingsbeslutning.
* Som Boye skriver, er der ikke andre, der vil tilkendegive deres mening?

HVAD SKULLE DER VÆRE I VEJEN FOR, AT DET VAR MEDLEMMERNES BESLUTNING, DER AFGJORDE SAGEN?

Hilsen Henrik, 8300 Odder
 
Besvaret af Bo Hansen den 01-02-2009
Selvfølge.............

Det bør i sådan et tilfælde være en selvfølge at det er medlemmerne der bestemmer (afstemning). Bestyrelsen skal vel ikke alene ændre noget vi andre evt skal køre med på vores tøj -mc- mv.
Men det kræver jo at bestyrelsen får lidt hjælp til dette. Forslag til ændring modtages sikkert med glæde.
Bo-4400
 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 02-02-2009
Bestyrelsen er givetvis ret godt inde i de mere specifikke harmoniseringskrav, der nu er sat op.
*
Eksemplet der ses på forsiden af Klubinformation nr. 4/08, (vil jeg godt medgive efter nærmere at have sat mig ind i sagen), er et ret godt eksempel på klubbens fremtidige navn og logo, så det håber jeg bliver et af de forslag, bestyrelsen tager med til generalforsamlingen.
*
Vil de have yderligere inspiration, eller se om kreativiteten blomstrer bland nogle af medlemmerne, kan de evt. udskrive en lille konkurrence.
*
Logoet skal have en nærmere defineret REKTANGULÆR form, hvor der i øverste højre hjørne SKAL være et BMWmærke. Og derudover er der afsat plads til max 2 linjer, hvor klubbens navn og evt. land fremgår. Første linje skal dog starte med BMW ……..
De nederste ca. 2/3 af hele mærket, er afsat til signetområde, hvilket vil sig, der hvor klubberne kan vælge individuelt, m.h.t. farver, tegninger, m.m. Her kan den kunstneriske frihed til en vis grad udfolde sig, som f.eks. bjerge, veje, motorcykler, biler, nationalfarver, flag m.m.

Vh. Henrik, 8300 Odder

 
Besvaret af Boye Martin Wildt den 02-02-2009
Hej Henrik.
Det var dog en positiv melding du her kommer med. Det er jo altid godt når man sætter sig ind i tingene inden man havner i det røde felt ;-) Måske kan du så også hale Kalle ned, så vi kan komme videre.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen min fulde støtte indtil de foretager sig noget som er helt hen i skoven ;-)

Hilsen
Boye
 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 02-02-2009
Sidste indlæg fra min side i denne omgang.

Jeg fastholder stadig, at det ikke er en korrekt FREMGANGSMÅDE, at redaktør eller nogen i bestyrelsen tager sig den frihed at ændret logo, som det pludselig fremgår af Klubinformation nr. 4/08.
Det er tilsyneladende ikke engang besluttet i bestyrelsen, at det var det man ville. Best.møde. er som bekendt midt i FEB., hvor nyt logo er på som punkt.
Derudover er det helt klart i mine indlæg, at jeg ikke mener, ændring af klublogo er en beslutning bestyrelsen overhovedet kan tage.
Derfor min reaktion på siden her samt åbent brev til bestyrelsen og derfor mit forslag til ændring af klubbens love.
Som jeg skrev tidl. HVAD SKULLE DER VÆRE I VEJEN FOR, AT DET VAR MEDLEMMERNES BESLUTNING, DER AFGJORDE SAGEN?
Jeg vil for min del lade bestyrelsen få en tænkepause samt arbejdsro, så de kan træffe en fornuftig beslutning m.h.t. hvordan beslutningen om nyt klubloge skal foregå.
"Som tidligere meddelt har bestyrelsen min fulde støtte indtil de foretager sig noget som er helt hen i skoven ;-)" - citat Boye.

Vh. Henrik, og tak for debatten.
 
Besvaret af Henrik Sønderstrup-Jensen den 17-03-2009
Der vil komme nærmere fra bestyrelsen m.h.t. om "de" har valgt det nye klublogo for klubben og dens medlemmer, eller om det bliver en beslutning medlemmerne til den kommende generalforsamling får nogen indflydelse på.
Formanden henviser til det kommende Klubinformation....
 
         

 
Søgning
 
Søg i følgende emne: Generelt
 
BMW MC Klub Danmark     Medlem Kontakt
         
 
BMW Race Marshall
 
Ansvar
Cookies
Ophavsret
Privatlivspolitik
Log ind og få fuld funktionalitet ...
Log ind
Glemt adgangskode?
 
 Formanden
 Kassereren
 Medlemsbladet KI
 Webmaster
 
 22 10 11 35
 Kim Pedersen, formand
         
 
Adgang for medlemmer
 
Udfyld medlemsnummer og adgangkode

Glemt adgangskode?

 
Glemt adgangskode
 
Udfyld dit medlemsnummer,
så sender vi din adgangskode.
 
Glemt adgangskode